Địa chỉ:
Số Nhà 332, Đường 10 tháng 6, Thị Trấn Quán lào, Yên Định, Thanh Hóa.
Phone:
DĐ: 033 281 8956 (A. Thành)
Hoặc
ĐT: (02373) 869 142
 

Ảnh Địa Chỉ cửa hàng

Địa chỉ cửa hàng